6 dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 cho bé  và đáp án chi tiết

Thì hiện tại đơn là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong việc phát triển khả năng tiếng Anh của trẻ.

Đối với học sinh lớp 5 thì chương trình chưa đi quá sâu vào ngữ pháp của thì hiện tại đơn. Vì vậy, để học sinh nắm vững kiến thức và đạt kết quả cao, phụ huynh chỉ cần cho con làm thật nhiều bài tập ở nhà.

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp giúp các bạn một số dạng bài tập chia thì hiện tại đơn lớp 5 cơ bản và có đầy đủ đáp án nhé.

Ôn lại lý thuyết về thì hiện tại đơn

Khái niệm thì hiện tại đơn lớp 5

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) được dùng để diễn tả một hành động được lặp lại thường xuyên theo thói quen hàng ngày hay những hành động được lặp đi lặp lại có tính quy luật theo thời gian biểu hoặc diễn tả chân lý về một sự thật hiển nhiên.

Các thể của thì hiện tại đơn

Thể khẳng định

My father is a doctor (Cha của tôi là một bác sĩ)

Thể phủ định

I do not like football (Tôi không thích bóng đá)

Thể nghi vấn

Does John want some drinks? (John có muốn uống một chút đồ uống không? )

thì hiện tại đơn

 

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong các trường hợp sau

Diễn tả trạng thái ở hiện tại

I am not happy (Tôi không được vui)

Diễn tả một thói quen trong sinh hoạt

I have breakfast at 8am every day (Tôi ăn sáng vào 8 giờ sáng mỗi ngày)

Một sự việc mang tính chất lặp đi lặp lại

He goes to school every day (Anh ấy đi học mỗi ngày)

Một sự thật hiển nhiên

The sun rises in the east (Mặt trời mọc ở hướng đông)

Một sự việc diễn ra trong tương lai đã lên lịch cụ thể

The bus leaves at 8am (Xe bus sẽ khởi hành lúc 8 giờ)

Xem thêm>>Khám phá Kynaforkids- Hệ thống trường học trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn thường đi kèm với các trạng từ, cụm từ sau đây (mức độ thường xuyên giảm dần):

 • Always: luôn luôn, lúc nào cũng
 • Every day/week/month/year: hằng ngày/tuần/tháng/năm
 • Usually: thường thường, thường xuyên
 • Often: thường xuyên
 • Sometimes: đôi khi, thỉnh thoảng
 • Seldom: hiếm khi
 • Rarely: hiếm khi
 • Hardly ever: hầu như không bao giờ
 • Never: không bao giờ

Ví dụ:

 • It’s always cold in this room. (Căn phòng này luôn luôn lạnh lẽo)
 • My father sometimes goes to work lately (Cha tôi thỉnh thoảng đi làm trễ)
 • I rarely have time to read a newspaper. (Tôi hiếm khi dành thời gian đọc báo)

Xem thêm video clip bài giảng của cô Nguyễn Phương Linh tại đây nhé!

 

Phương pháp làm bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 hiệu quả

Về cách làm bài, do tư duy mỗi người là khác nhau nên các em không nên bắt chước hoàn toàn một phương pháp nào cả. Các em nên tìm cho mình một phương pháp làm bài tập phù hợp và dễ hiểu nhất với riêng bản thân các em.

Sau đây là cách làm bài khá hiệu quả được chia sẻ trên Alokiddy để các em tham khảo giúp tư duy mạch lạc hơn, không bị rối khi làm bài và hiểu lý thuyết cặn kẽ hơn.

cách làm bài tập tiếng anh lớp 5

Bước 1: Hãy đọc trước qua lý thuyết về thì hiện tại đơn, dùng bút dạ quang để đánh dấu các ý chính và những lưu ý quan trọng, hãy nhớ kỹ các ý chính đó trước khi làm bài.

Bước 2: Các em che phần lý thuyết đi, nhìn lướt qua toàn bộ bài tập và xác định dạng bài. Sau đó dùng bút chì gạch chân các từ vựng then chốt trong bài mà mình chưa rõ nghĩa, hãy để những câu này lại để làm sau cùng.

Bước 3: Bắt đầu làm các câu dễ trước, khó sau.

Bước 4: Tiếp theo hãy hoàn thành những câu chưa rõ nghĩa, cố gắng đoán nội dung bằng cách xác định chủ ngữ – vị ngữ – tân ngữ và thời gian, địa điểm.

Bước 5: Nếu thấy câu bài tập đó khá hóc búa, và không thể đưa ra đáp án, hãy khoanh bút đỏ lại để đánh dấu.

Bước 6: Rà soát lại lần cuối và xem lời giải. Lưu ý đến những câu hỏi đã được khoanh bút đỏ ở trên, xem lời giải đáp và ghi chú lại cách hiểu của riêng mình.

>>>Chương trình giúp bé giỏi tiếng Anh từ con số 0 với khung chương trình chuẩn Cambridge

Một số dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 5

Sau đây là một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 về thì hiện tại đơn đơn giản nhất để bé có thể luyện tập nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức, từ vựng của mình. Bạn cũng có thể Download nguyên bộ bài tập tiếng Anh thì hiện tại cho bé lớp 5 tại đây.

Dạng 1: Chia động từ

I ………. (like) milk, meat and cola.
He ………. (play) badminton in the morning.
We………. (go) to bed at midnight.
My mom……….do housework on weekends.
The train……….arrive at 8.00 a.m.
My elder sisters……….finish works at 7 p.m.
Ann’s friends ………. live in a big house.
The dog………. like her, not me.

 

Dạng 2: Chọn dạng đúng của từ

My dad is a doctor. He always wear/wears a white blouse.
My mom never drink/drinks wine.
Elizabeth go/goes shopping twice a month.
I have/has a pen.
Mary and John cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before having dinner.
I and my brother go/goes to school on foot everyday.

 

Dạng 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

Emma (not study) ………. on weekends.
He (have) ………. a new shirt today.
I usually (have) ……….dinner  at 6.40 p.m.
James (not/ study)……….very hard, so he never gets high scores.
My father often (teach)……….me Math on Saturday evenings.
I like English and she (like)……….Korean.
My sister (go)……….out every day.
We (not/ have)……….breakfast every morning.

 

Dạng 4: Viết lại câu và điền đúng dạng từ trong ngoặc đơn:

My friends (sleep) on the floor. (rarely) =>____________
She (stay) up late? (usually) => ____________
I (do) the housework with my young sister. (often) => ____________
Peter and Harry (come) to class in time. (never) => ____________
Why Thomas (get) bad marks? (always) => ____________
You (go) shopping? (often) => ____________
She (cry). (seldom) => ____________
My father (play) soccer. (never) => ____________

 

Dạng: 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

Example: They / wear skirts to work? =>Do they wear skirts to work?
They/ not / play games at the weekends =>________
we / not / believe our teachers =>________
Peter / understand the question? =>________
We/ not / work late on Saturdays =>________
John/ want some drinks? =>________
He/ have three sons=>________
when / David / go to his Chinese class? =>________
why / you / have to clean up? =>_______

Xem thêm>>Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 – chương trình mới và theo bài học

Dạng 6: Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây bằng cách chia động từ:

My cousin, Ron (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent and beautiful pet with a short tail and big brown eyes. Its name (be)………..Rex and it (like)………..eating meat. Although Rex (bark)………..when strange guests visit, it (never/ bite)………..anyone; To be honest, Rex (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, such as apple, orange, banana, or grape, but it (often/ play)………..with them. If the weather (become)………..bad, Rex (just/ sleep)………..in his cage all day. Ron (play)………..with his dog every day after school. Because there (be)………..many people on the road, Ron (not/ let)………..the dog run into the road. Ron (often/ take)………..Rex  to a large field in the park to enjoy the peace there. Rex (sometimes/ be)………..naughty, but Ron loves it very much.

 

Đáp án

Dạng 1: Chia động từ

like milk, meat and cola.
He plays badminton in the morning.
We go to bed at midnight.
My mom does housework on weekends.
The train arrives at 8.00 a.m.
My elder sisters finish works at 7 p.m.
Ann’s friends live in a big house.
The dog likes her, not me.


Dạng 2: Chọn dạng đúng của từ

My dad is a doctor. He always wear/wears a white blouse.
My mom never drink/drinks wine.
Elizabeth go/goes shopping twice a month.
have/has a pen.
Mary and John cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before having dinner.
I and my brother go/goes to school on foot everyday.


Dạng 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

Emma (not study) doesn’t study on weekends.
He (have) has a new shirt today.
I usually (have)  have dinner  at 6.40 p.m.
James (not/ study) doesn’t study very hard, so he never gets high scores.
My father often (teach) teaches me Math on Saturday evenings.
I like English and she (like) likes.Korean.
My sister (go) goes out every day.
We (not/ have) don’t have breakfast every morning.


Dạng 4: Viết lại câu và điền đúng dạng từ trong ngoặc đơn:

My friends (sleep) on the floor. (rarely) => My friends rarely sleep on the floor
She (stay) up late? (usually) => Does she usually stay late?
I (do) the housework with my young sister. (often) => I often do the housework….
Peter and Harry (come) to class in time. (never) => Peter and Harry never come to …
Why Thomas (get) bad marks? (always) => Why does Thomas get …?
You (go) shopping? (often) => Do you often go shopping?
She (cry). (seldom) => She seldom cries
My father (play) soccer. (never) => My father never plays soccer

 

Dạng: 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

Example: They / wear skirts to work? =>Do they wear skirts to work?
They/ not / play games at the weekends =>The don’t play games at the weekends
we / not / believe our teachers => We don’t believe our teachers
Peter / understand the question? =>Does Peter understand the question?
We/ not / work late on Saturdays =>We don’t work late on Saturdays
John/ want some drinks? =>Does John want some drinks?
He/ have three sons=> He has three sons
when / David / go to his Chinese class? =>When does Daivd go to Chinese class?
why / you / have to clean up? => Why do you have to clean up?

 

Dạng 6: Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây bằng cách chia động từ:

My cousin, Ron (have)…has……..a dog. It (be)……is…..an intelligent and beautiful pet with a short tail and big brown eyes. Its name (be)……is…..Rex and it (like)……likes…..eating meat. Although Rex (bark)…barks……..when strange guests visit, it (never/ bite)…never bites……..anyone; To be honest, Rex (be)……is…..very friendly. It (not/ like)…doesn’t like……..eating fruits, such as apple, orange, banana, or grape, but it (often/ play)…often plays……..with them. If the weather (become)……becomes…..bad, Rex (just/ sleep)…just sleeps……..in his cage all day. Ron (play)……plays…..with his dog every day after school. Because there (be)…are……..many people on the road, Ron (not/ let)……doesn’t let…..the dog run into the road. Ron (often/ take)…often takes……..Rex  to a large field in the park to enjoy the peace there. Rex (sometimes/ be)……is sometimes…..naughty, but Ron loves it very much.

 

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về 6 dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 5 cho bé và phương pháp làm bài tập tiếng Anh hiệu quả giúp bé đạt kết quả tốt nhất. Các bậc phụ huynh hãy copy lại và áp dụng xem sao nhé.

Nếu có chỗ nào cần giải đáp xin để lại bình luận bên dưới, đội ngũ support sẽ hỗ trợ bạn trong vòng 24h.

Xem thêm>>Top 10 phần mềm học tiếng Anh cho bé miễn phí chất lượng

Bình luận

Tin liên quan